Teenuse tasu

Juriidilise nõustamise tunnitasu on 50 eurot.

Kohtus esindamiseks võib olla vajalik advokaadi palkamine ning sel juhul määrab teenuse tasu palgatav advokaadibüroo.