Tehtud tööd

2018
  - eraisiku nõustamine pärimisküsimustes
  - eraisiku nõustamine pärimine vs kinkimine
   - ettevõtja nõustamine järelevalvemenetluses
  - lepingute koostamine ettevõtjale
  - lõppes edukalt keeruline ja mahukas töövaidlus (avalik sektor) halduskohtus, kus kahjuks ise olin osapool kohtus

2017
  - edukas vaidemenetlus rakendatud sunniraha tühistamiseks
  - edukas vaidlus riigihankemenetluses